Salads vi

Azalea

249,000.00

Salads vi

Troilius

119,000.00

Salads vi

Julianne

99,000.00

Salads vi

Nature

189,000.00

Salads vi

Festive Salads

249,000.00

Salads vi

Lousiana

159,000.00

Salads vi

Roots

99,000.00

Salads vi

Cressida

159,000.00

Salads vi

Spring Season

129,000.00

Salads vi

Ball Mix

99,000.00

Salads vi

Classic

109,000.00

Salads vi

Cobb Salads

129,000.00
249,000.00

Cuốn

Coba

109,000.00

Cuốn

Fiesta

229,000.00

Cuốn

Tulum

229,000.00

Món chính

Mountain

249,000.00

Món chính

Fatehpur

249,000.00

Món chính

Market

189,000.00

Món chính

Freshness

249,000.00

Món chính

Pesto

179,000.00

Món chính

Oaxaca

159,000.00

Món chính

Cajun Twist

159,000.00

Món chính

Taj Mahal

129,000.00

Món chính

Hawa mahl

189,000.00

Món chính

Restro

249,000.00

Món chính

Pangoa

249,000.00

Món chính

Goa

189,000.00

Nước uống & tráng miệng

Yogurt mật nho

49,000.00

Nước uống & tráng miệng

Yogurt

29,000.00

Nước uống & tráng miệng

Sinh tố cà chua

59,000.00

Nước uống & tráng miệng

Sinh tố sapoche, dâu

69,000.00

Nước uống & tráng miệng

Sinh tố xoài

69,000.00

Nước uống & tráng miệng

Sinh tố dâu

69,000.00

Nước uống & tráng miệng

Sinh tố bơ

69,000.00

Nước uống & tráng miệng

Nước gạo lức hạt sen

49,000.00

Nước uống & tráng miệng

Nước ép dưa hấu

59,000.00

Nước uống & tráng miệng

Dừa tươi

35,000.00

Nước uống & tráng miệng

Trà đào

49,000.00

Nước uống & tráng miệng

Nước ép Carrot

59,000.00

Thực Đơn Salads

Salads vi

Azalea

249,000.00

Salads vi

Troilius

119,000.00

Salads vi

Julianne

99,000.00

Salads vi

Nature

189,000.00

Salads vi

Festive Salads

249,000.00

Salads vi

Lousiana

159,000.00

Salads vi

Roots

99,000.00

Salads vi

Cressida

159,000.00

Salads vi

Spring Season

129,000.00

Salads vi

Ball Mix

99,000.00

Salads vi

Classic

109,000.00

Salads vi

Cobb Salads

129,000.00

Thực Đơn Cuốn

249,000.00

Cuốn

Coba

109,000.00

Cuốn

Fiesta

229,000.00

Cuốn

Tulum

229,000.00

Thực Đơn Món Chính

Món chính

Mountain

249,000.00

Món chính

Fatehpur

249,000.00

Món chính

Market

189,000.00

Món chính

Freshness

249,000.00

Món chính

Pesto

179,000.00

Món chính

Oaxaca

159,000.00

Món chính

Cajun Twist

159,000.00

Món chính

Taj Mahal

129,000.00

Món chính

Hawa mahl

189,000.00

Món chính

Restro

249,000.00

Món chính

Pangoa

249,000.00

Món chính

Goa

189,000.00