Acacia

159,000.00

Acacia

Bông cải xanh, cà rốt, khoai nghiền, ức gà sốt ý

Broccoli, carrots, mash potatoes, chicken Italian dressing

CALORIES 440    PROTEINS (G) 62.2

CHO (G)  20.4   FATS (G) 12.3

Category: