Azalea

249,000.00

Azalea

Salad các loại, bí đỏ, hạt thông lườn bò nướng

Salad, pumpkin, pine nuts, rib eye steak

CALORIES  311.5

PROTEINS (G)  18.3

CHO (G)  30.9

FATS (G)  7.2

Danh mục: