Azalea

249,000.00

Azalea 

Salad các loại, bí đỏ, hạt thông lườn bò nướng

Assorted salads, pumpkin, pine nuts, rib eye steak


CALORIES 614      PROTEINS (G)  47.5

CHO (G) 18.1        FATS (G) 40.5

No steak 99,000

Danh mục: