Budda’s Satay

249,000.00

Budda’s Satay

Mì ý, cà rót, bí ngồi xanh, hành tây tím, lườn bò úc áp chảo

Spaghetti, carrot, zucchini, purple onion, beefsteak

Kcal 641.8          Protein(g)47.5         Cho(g)24.15                        Fat (g)40.2

249,000

Danh mục: