Cajun Twist

159,000.00

Cajun Twist

Đậu que Pháp, đậu pipo, cơm Basmati, hạt điều, phi lê gà áp chảo

String bean, pipo beans, Basmati rice, cashew, sautee chicken

Kcal 583.3          Protein(g) 46.7        Cho(g)56.66                        Fat (g)20.4

 

Category: