Cajun Twist

159,000.00

Cajun Twist

Đậu que pháp, đậu pipo, gạo basmati, hạt điều, phi lê gà áp chảo

Green bean, peas, basmati rice, cashew, sautee chicken

Kcal 583.3          Protein(g) 46.7        Cho(g)56.66                        Fat (g)20.4

159,000

Danh mục: