Cobb Salads

129,000.00

Cobb Salad

Salad các loại, cà chua, trái bơ, hành tây, phô mai xanh, sốt Anchovy

Salad, tomato, avocado, onion, blue cheese, Anchovy sause

Kcal 280      

Protein(g) 7.35       

Cho(g)15.31                       

Fat (g)23.9

 

Danh mục: