Colorful

99,000.00

Colorful

Bông cải xanh & trắng, cà rốt, đậu hà lan, ngò tây, sốt kem sữa kiểu Pháp

Broccoli, cauliflower, carrots, peas, parsley, Béchanmel sause

Kcal 169    

Protein(g) 11.9         

Cho(g) 26.6              

Fat (g) 5.55 

Category: