Colorful

99,000.00

Colorful

Bông cải xanh & trắng, cà rốt, đậu hoà lan, ngò tây, sốt kem sữa kiểu Pháp

Broccoli, cauliflower, carrot, peas, green bean, Béchanmel sause

Kcal 105.4   

Protein(g)7.36        

Cho(g)21.5              

Fat (g)0.72

Danh mục: