Culumna

159,000.00

Salad các loại, bắp hạt, đậu đỏ, cà chua bi, dưa leo, ức gà, sốt Ý

Assorted salads, corn, kidney beans cherry tomatoes, cucumber, chicken, Italian dressing

CALORIES 515   PROTEINS (G) 69.1

CHO (G) 31.6      FATS (G) 12.6

Category: