Fatehpur

249,000.00

Fatehpur

Cá hồi phi lê, gạo lức, hành tây tím,ớt chuông xanh, ớt chuông vàng, xoài keo

File salmon, brown rice, purple onion, green sweet pepper, yellow sweet pepper, mango

Kcal 540.5                      Protein(g) 89.8                    Cho(g)206.5                        Fat (g)205.85

249,000

Danh mục: