Goa

189,000.00

Goa

Gạo lức, cà rót, đậu pipo, bắp hạt, cá chẽm áp chảo

Brown rice, green pea, corn, sautee seabass

Kcal 353.6          Protein(g) 39                       Cho(g)35.8               Fat (g)4.7

189,000

Danh mục: