Hawa mahl

189,000.00

Hawa mahl

Măng tây, gạo bamati, cá chẽm áp chảo

Asparagus, basmati rice, sautee seabass

Kcal 543.6          Protein(g) 42.6                    Cho(g)80.9               Fat (g)43

189,000

Danh mục: