Juniper

179,000.00

Juniper

Salad các loại, cà chua, bơ ,lê ,óc chó, ức gà ,xốt ý

Assorted salads, cherry tomatoes, avocado, pear, walnuts, chicken, Italian dressing

CALORIES 577   PROTEINS (G)  65.4

CHO (G) 16.8    FATS (G) 29.4

Category: