Larch

159,000.00

Dưa leo, bắp hạt, khoai tây, cà chua, ức gà mì ống, sốt Ý

Cucumber, corn, potatoes, cherry tomatoes, chicken, penne, Italian dressing


CALORIES 629    PROTEINS (G) 68.8

CHO (G) 64.8      FATS (G) 8.8

Category: