Lousiana

159,000.00

Lousiana

Salad các loại, bắp cải trắng/tím, cà chua bi, húng lủi, phi lê gà áp chảo, sốt kiểu Ý

Assorted salads, purple/white cabbage, cherry tomatoes, mint, chicken, Italian dressing 

No chicken 99,000

Kcal 390                        Protein(g) 60.04     

Cho(g) 15.5                      Fat (g) 7.5

 

Category: