Lousiana

159,000.00

Lousiana

Salad, bắp cải trắng, tím, cà chua, húng lủi, phi lê gà áp chảo, sốt kiểu ý

Salad, red & white cabbage, tomato, coriander, chicken, Italian sause

No chicken 99,000

Kcal 51.9      Protein(g)2.78         Cho(g)11.35                        Fat (g)0.4

Danh mục: