Pangoa

249,000.00

Pangoa

Đậu hòa lan, gạo basmati, lườn bò úc, hạt thông

Green pea, basmati rice, beefsteak, pine nuts

Kcal 913.9          Protein(g) 54.8        Cho(g)55.1               Fat (g)53.9

249,000

Danh mục: