Restro

249,000.00

Restro

Rau quế tây, hạt thông, hạt điều, mì ý, lườn bò úc áp chảo

Basil, pine nuts, cashew, spaghetti, beefsteak

Kcal 976 Protein(g) 56.44     Cho(g)28.9               Fat (g)73.77

249,000

Danh mục: