Roma

99,000.00

Roma

Salad các loại, bắp hạt, trái bơ, cam tươi, cà chua bi, củ cải đường, sốt Anchovy

Assorted salads, corn, avocado, orange, cherry tomato, beetroot, Anchovy sause

Kcal 236      

Protein(g) 4.86       

Cho(g)25.38                       

Fat (g)15.27

Danh mục: