Troilius

119,000.00

Ớt chuông, salad các loại, cà tím, hạt thông, nui chín

Sweet pepper, salad, aubergine, pine nuts, nouille

CALORIES 472

PROTEINS (G) 0.17

CHO (G) 0.94

FATS (G)  0.01

Danh mục: