Willow

179,000.00

Willow

Salad các loại, cà chua, bơ, hành tím ớt chuông, ức gà, sốt Ý

Assorted salads, cherry tomatoes, avocado purle onions, bell pepper, chicken, Italian dressing

CALORIES 447  PROTEINS (G) 60.6

CHO (G) 17.3     FATS (G) 14.9

Category: