X – Ha Park

249,000.00

X – Ha Park

Bánh Tortilla, cà chua, trái bơ, hành ttây tím, salad các loại, bò sốt ớt cà kiểu Mexico

Tortilla, tomato, avocado, purple onion, assorted salads, tomato, steak, salsa sauce

Kcal 252       Protein(g) 7             Cho(g)39.7               Fat (g)9.2

No Steak 109,000

Danh mục: