Zomato

249,000.00

Bông cải xanh, hành tây tím, gạo lức, ngò tây, lườn bò úc áp chảo

Broccoli, purle onion, brown rice, beefsteak

Kcal 758.1          Protein(g) 51.3        Cho(g)50.8               Fat (g)40.54

249,000

Danh mục: